Mentorforløb

Jeg tilbyder mentorforløb til kommuner, kriminalforsorgen, uddannelsesinstitutioner, private organisationer og arbejdspladser.

Jeg har siden 2008 været tilknyttet som mentor ved Kriminalforsorgen, Projekt Bande Exit samt i kommuneregi. Jeg kan derfor med mine mange års erfaring og faglige kompetencer varetage mange forskellige opgaver, hvilket betyder, at man ikke skal have flere faggrupper koblet på borgeren, som i forvejen ofte er psykisk skrøbelig.

Et mentorforløb kan være et afklarings-/vejledningsforløb evt. med terapeutiske samtaler, hvor der er fokus på følgende punkter:

Uddannelse/beskæftigelse
Målet kan f.eks. være at påbegynde eller gennemføre en uddannelse, eller at blive afklaret i forhold til fremtidige ønsker og muligheder på arbejdsmarkedet.

Personlig lederskab
Målet kan f.eks. være at kunne fungere i egen bolig i forhold til praktiske gøremål, herunder tøjvask, rengøring, indkøb m.m. samt at have styr på egen økonomi/budget, åbning af post, kontakt til offentlige instanser. Kort sagt at tage ansvar og få struktur i hverdagen.

Adfærd
Målet kan f.eks. være at lære at kunne begå sig i samfundet. Sociale spilleregler, kommunikation, konflikthåndtering og stresshåndtering. Arbejde med negative og positive tanker og sort/hvid tænkning.

Trivsel
Målet kan f.eks. være at få tillid til sig selv og blive tilfreds med sit liv. Få bearbejdet personlige  problemstillinger, der er årsagen til, at man har det svært. Lære at håndtere egne følelser, så som vrede, angst, sorg og ensomhed.

Relationer
Målet kan f.eks. være at få opbygget et netværk omkring sig selv. Få udviklet allerede eksisterende relationer og/eller få etableret nye relationer.

Fritid
Målet kan f.eks. være at få en hverdag med mere indhold. Få mod/støtte til at deltage i aktiviteter, som giver positive oplevelser og øget livskvalitet.

—oooOooo—

Målgruppen er borgere, som i en periode har brug for støtte til at kunne få deres liv til at fungere. Det kan være borgere med psykiske diagnoser, traumatiserede borgere, misbrugere, kriminelle eller integrationsborgere.

Jeg vil altid tage udgangspunkt i borgerens nuværende situationer samt de fokuspunkter og mål, som bliver opstillet for borgeren.
Der vil blive udarbejdet en statusbeskrivelse hver 3. måned, og jeg deltager i de møder, der bliver indkaldt til i forhold til borgeren.

Prisen for et mentorforløb aftales individuelt og med en fast månedlig betaling, da der er forskel på fokuspunkter, mål, intensitet samt varighed. Såfremt forløbet skal indeholde et terapeutisk forløb, er prisen 400 kr. pr. time.