Misbrug

Misbrug kan være mange ting. Alkohol, hash, stoffer, kriminalitet, spil, mad, sex og shopping er nogle af dem.

Når en adfærd udvikler sig til misbrug, er det et symptom på, at man har det dårligt. Det kan skyldes sorg, vrede, svigt, ensomhed, stress, angst eller depression.

Jo større misbruget bliver, jo mere skyld, skam og dårlig samvittighed får man. Man kommer ind i en negativ spiral, som er meget vanskelig at komme ud af igen.

Man kan ikke hjælpe en misbruger, der ikke ønsker forandring. Hvis behandlingen skal lykkes, kræver det, at misbrugeren er motiveret. Da vi ved, at et misbrug er en flugt fra sig selv og egne følelser, er det nødvendigt, at man i behandlingen fokuserer på det følelsesmæssige. Misbrugeren har brug for indsigt og redskaber til at acceptere og håndtere egne følelser. Når man kan det, har man ikke længere brug for at flygte fra sig selv.

At være pårørende til en misbruger er både forbundet med skyld, skam, frustration og sorg.

Er du misbruger eller pårørende, kan jeg tilbyde dig samtaler og redskaber, så du får mulighed for at ændre på din situation. Dette vil naturligvis foregå i fuld anonymitet.