Klinikken er på min hjemmeadresse

Klienterne siger

Jeg har kendt Britta siden 2010, hvor hun blev min mentor. Hun har bakket mig op og støttet mig. Hun har motiveret mig til at stoppe den kriminelle løbebane og holde mig væk fra det miljø, jeg var en del af. Hun har med sin stærke personlighed og omsorgsfulde måde at være på formået at skabe tillid, så jeg stolede på hende. Hun har en stor rummelighed og svigter aldrig. Britta har været en god støtte for mig igennem mange år. Hun har lært mig at tackle mine forhindringer i hverdagen, så jeg i dag har lettere ved at begå mig ude i samfundet.

Mehdi
Mehdi32 år

Som et led i mit bande-exit blev jeg tilbudt en mentor, som jeg kunne bruge til at aflaste mine bekymringer og frustrationer på.

Jeg valgte efter anbefaling Britta Juul, da hun er psykoterapeut med speciale i adfærdsændring.

Gennem vores samtaler er jeg gået fra at være en udadreagerende manipulator med stort behov for kontrol, til at være en velfungerende familiefar i en mellemlederstilling.

Det har været en forvandling over 2,5 år, og Britta er grunden til, at jeg er nået så langt.

Tak for alt du har gjort for mig.

Martin
Martin30 år

Britta er vejviseren i dit liv. Hun guider dig, styrker dit selvværd og din selvtillid. Britta er vejen frem, hvis du vil videre i livet. Brittas terapeutiske rum er stedet, hvor du møder tryghed, forståelse, rummelighed og anerkendelse. Hun er en lyttende terapeut med en skøn personlighed, som man kommer til at holde af.

Liv
Liv50 år