Parterapi

Når du henvender dig til mig vedr. parterapi, vil jeg helst ikke vide for meget om problemet, inden I kommer. Årsagen er, at jeg gerne vil høre problemet fra to synsvinkler. Når I kommer, vil vi i fællesskab konkretisere problemet, og hvis der er flere problemstillinger, vil vi sammen beslutte, hvor vi starter.

Jeg gør mig umage med, at I begge får taletid, og at ingen af jer går herfra med en følelse af at blive misforstået, føle sig forkert eller med en oplevelse af, at jeg har taget parti. Vi handler alle ud fra de forudsætninger, vi har, og terapi er med til at give indsigt, forståelse og redskaber til at skabe forandring.

Jeg har ry for at være direkte. Jeg pakker ikke tingene ind, jeg siger det, jeg ser, tænker og oplever. Men jeg gør det altid med respekt og omsorg. Min opgave er at hjælpe jer til at få et bedre samliv, at I kan tale sammen, om det der er svært, at I kan diskutere på en respektfuld måde, og at I igen finder omsorg og kærlighed til hinanden.

Såfremt der er brug for yderligere samtaler, opfordrer jeg jer til at drøfte indbyrdes, om I har lyst til at komme tilbage, eller om I skal finde en anden terapuet. Det er vigtigt for mig, at I begge føler jer trygge, og at I føler, at der er en god kemi.

Problemer i parforholdet kan være:

  • Dårlig kommunikation
  • Vores behov/mine behov
  • Genfinde fællesskabet, kærligheden og intimiteten
  • Uoverensstemmelser i forhold til børn
  • Vredesudbrud – aggressivitet
  • Jalousi
  • Utroskab