Ung og Ensom

Jeg har igennem mit arbejde som psykoterapeut mødt mange unge mennesker, som føler sig ensomme. Ensomhed kan skyldes, at du tidligere i dit liv har været udsat for mobning, at du har følt dig meget alene i din opvækst, eller at du er usikker på dig selv – er jeg god nok, og hvad tænker andre om mig? Mange ensomme unge kæmper også med angst og depression.

Som psykoterapeut kan jeg hjælpe dig med de problemstillinger, som kan være årsagen til din ensomhed. Jeg kan hjælpe dig med at styrke dit selvværd og give dig redskaber til at etablere et netværk.

Jeg har sammen med min kollega Iben udviklet et weekendseminar til unge mellem 20-30 år (+/÷), der føler sig usikre, triste og ensomme, og som har lyst til at få det bedre. Du vil på kurset få mulighed for at arbejde med dit selvværd, dine sociale kompetencer og relationer.

På weekendkurset er der plads til 10-12 deltagere. Vi mødes i et stort sommerhus på Fyn ved Langeskov fra fredag kl. 16:00 til søndag kl. 15:00.

I undervisningen vil der indgå følgende:

  • Udvikling af eget selvværd
  • Synliggørelse af egne ressourcer
  • Forandringsparathed
  • Fællesskab og sociale relationer i gruppen
  • Livskvalitet og fremtidsplaner

Prisen for et kursus er 2.700 kr. inkl. kost, logi og undervisning.

Iben Nordin Bloch

Psykoterapeut.
Medlem af Dansk psykoterapeut Forening.

Jeg er uddannet:

  • Folkeskolelærer
  • Psykoterapeut i krop og gestaltterapi
  • Kognitiv terapi og Kognitiv coaching
  • Sorg og traume
  • Choktraumer terapi

I mit arbejde har jeg beskæftiget mig særligt meget med borgere, der bl.a. har psykiske, somatiske og sociale udfordringer. Jeg har stor erfaring med pårørende til psykisk syge med bl.a. depression, skizofreni, ADHD/ADD og angst.